Kamarád


V tomto projektu myslíme i na bonus pro členy, kteří nového aktivního člena přivedli. Poté, co nováček zakoupí minimálně plný roční hrací poplatek na některém partnerském hřišti, obdrží jedno volné greenfee na každé hřiště skupiny Golf Sever – a to už je přeci motivace jako hrom!!!